Velkomen til Røldal Sokn
Pilegrimsstemnet i Røldal 2020

Fredag 3. juli
kl 09.30: Dagsetappen frå Svandalsflona startar.
kl 14.30: Pilegrimar frå Seljord kjem til kyrkja
    - liturgisk samling.
kl 17.15: Pilegrimar frå Hovden kjem til kyrkja
    - liturgisk samling.
kl 18.00: Pilegrimar frå Stavanger kjem til kyrkja
    - liturgisk samling.
kl 19.30: Pilegrimskonsert i kyrkja
kl 21.00: Ope pilegrimssamling i Røldal på grendehuset.

Laurdag 4. juli
kl 08.00: Laudes (liturgisk morgonsamling i kyrkja)
kl 08.45 -10.00: Felles frukost på grendehuset.
kl 10.00: Pilegrimsseminar.
kl 13.00: Middag på grendehuset.
kl 15.00 -16.00: Bønetime i kyrkja. Høve til forbøn.
kl 16.00 -17.00: Bli kjent med midnattsmessa – liturgi og melodiar.
kl 17.00: Pilegrimar frå Hovden kjem til kyrkja.
kl 18.00 -18.45: Kveldsmat på grendehuset.
kl 18.30 -19.40: Transport frå kyrkja til Bruhølen camping.
kl 20.00: Krossvandring frå Bruhølen camping til kyrkja.
kl 23.00: Pilegrimsmesse m/nattverd.

Sundag 5. juli
kl 08.00: Laudes (liturgisk morgonsamling i kyrkja)
kl 08.45 -10.00: Felles frukost på grendehuset.
      Avreise.

Pilegrimsstemnet er ikkje med i vandringa, men for dei som ynskjer å få det med seg, vil det bli eit ekstrautlegg på kr 1.800. Det omfattar då konsert, overnatting og alle måltid.